Życiorys

1987Narodziny w Bydgoszczy.
1997Zdobycie tytułu Mistrza Polski juniorów w szachach.
2004Rozpoczęcie działalności społecznej. Założenie struktur miejskich w Bydgoszczy niezwiązanych z żadną partią polityczną Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści. W późniejszych latach wybór na sekretarza generalnego Stowarzyszenia oraz przewodniczącego rady krajowej.
2006Zdanie matury i ukończenie szkoły średniej w Liceum Towarzystwa Salezjańskiego.
2006-2007Asystent społeczny u Senatora Kosmy Złotowskiego.
2008Pierwsza praca w nieistniejącym dzisiaj Ośrodku Badań Publicznych „Pentor”
2009Obrona licencjatu na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2012Wybór na Przewodniczącego Zarządu Miejskiego PiS w Bydgoszczy
2012Założenie działalności gospodarczej. Powstanie antykwariatu „Imperium Książek”.
2013Obrona pracy magisterskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2013Ukazanie się drukiem biografii rzymskiego wodza Lucjusza Korneliusza Sulli: „Sulla 138-78 p.n.e.”
2013Bydgoski polityk roku wg portalu Bydgoszcz24.
2014Wybór na radnego miasta Bydgoszczy z najlepszym wynikiem w mieście (2.555 głosów), a jednocześnie historycznie rekordowym rezultatem w Fordonie od 1990 r.
2015Wybór na posła na Sejm RP